Policzyłam statystykę zgonów we Włoszech 2015-2020.


 • Istnieje Włoski odpowiednik Worldometers, gdzie ponoć w czasie rzeczywistym podaje się dane statystyczne.
  https://www.italiaora.org/
  Ma ktoś info czy te dane są faktycznie rzetelne?
  Na czerwono podkreślono zgony od początku roku do końca 19.04.2020

  1.jpg
  Na stronie https://www.istat.it/it/archivio/240401 znalazłam plik z danymi odnośnie ilości zgonów w latach 2015-2019 za miesiące styczeń-kwiecień.

  1.jpg

  W tabelce obliczyłam ilość zgonów w terminie 01.01-19.04 w każdym rejonie, w każdym roku.
  Zakładam, że dane są prawdziwe jeśli pochodzą z oficjalnej strony włoskiego urzędu statystycznego.
  Jeśli dane o zgonach z https://www.italiaora.org/ również są rzetelne to widzimy, że ogólna śmiertelność nie wzrosła. Jest najniższa od 4 lat.
  Jeśli ktoś chce można sobie plik pobrać i samemu policzyć.
  Proszę też wskazać jeśli coś mylę, czegoś nie biorę pod uwagę.

  4.jpg

 • Patroni

  Szacunek. Wychodzi na to że chaos ich pochłonął.


 • Ciekawa jest też ta ogromna rozbieżność między ilością zgonów w Lombardii, a reszcie kraju.
  źródło: https://www.statista.com/statistics/1099389/coronavirus-deaths-by-region-in-italy/
  5.jpg

 • Patroni

  W podstawowych informacjach o Lombardii że najbogatszy region - co za tym idzie średnia wieku zapewne również wyższa czyli odporność osobnicza w dół - tylko przypuszczenia.
  Dodatkowo chyba coś tam wydobywają intensywnie wiec powietrze zanieczyszczone, może jak na Śląsku a może nie. U nas chyba też na Śląsku najwięcej zdiagnozowanych przypadków (czytaj hospitalizowanych;) przez obciążenie płuc.
  Co ciekawe w Lombardii jest miasteczko które podobno oparło się "pandemii" i nie mają żadnego przypadku koro. W pobliżu Mediolanu.
  W każdym razie może wiek jest tą decydującą zmienną?


 • @bibianna plus może te szczepionki na grypę tuż przed epidemią

  https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/sistema-welfare/Promozione-della-salute/ser-campagna-antinfuenzale-2014-2015-sal/campagna-antinfuenzale

  https://www.varesenews.it/2019/12/lombardia-arrivata-linfluenza/879831/

  Sono 408 i lombardi che, la scorsa settimana, si sono messi a letto per l’influenza. La nostra regione è, insieme a Piemonte e Abruzzo, quella dove è maggiore il numero di ammalati. Il tasso di contagio, raggiunto nella 48esima settimana, è stato di 3,12 ogni mille assistiti.

  Al 29 novembre sono stati vaccinati più di 130.000 soggetti (lo scorso anno erano stati stati 188.130 mentre nel 2017 166.004), tra coloro che desiderano che il vaccino sia offerto ed offerto gratuitamente.
  Si tratta di persone dai 65 anni in su, anche in buona salute, persone affette da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza, o che convivono o hanno frequenti contatti con malati, donne in gravidanza, quantificazioni devono sottoporsi a interventi chirurgici, medici e personale sanitario di assistenza, forze di polizia e vigili del fuoco, donatori di sangue, professionisti che sono a contatto con animali.

  Google translate:
  *408 Lombardów zachorowało w zeszłym tygodniu na grypę. Nasz region, wraz z Piemontem i Abruzją, jest tym, w którym liczba chorych jest najwyższa. Wskaźnik zarażenia, osiągnięty w 48 tygodniu, wyniósł 3,12 na tysiąc pacjentów.

  Według stanu na dzień 29 listopada [2019] zaszczepiono ponad 130 000 osób (w zeszłym roku było ich 188,130, podczas gdy w 2017 r. 166 004), wśród tych, którzy chcą, aby szczepionka była oferowana i oferowana bezpłatnie.
  Są to osoby w wieku 65 lat i starsze, nawet w dobrym zdrowiu, osoby z chorobami, które zwiększają ryzyko powikłań grypy, lub które współistnieją lub mają częsty kontakt z pacjentami, kobiety w ciąży, dane liczbowe muszą przejść operację, lekarze oraz personel medyczny, policja i strażacy, dawcy krwi, specjaliści mający kontakt ze zwierzętami.*

  https://www.bresciaoggi.it/territori/città/influenza-boom-di-vaccinazioni-1.7834787

  La capillarità di distribuzione dei vaccini attraverso le farmacie e il buon dato di adesione dei medici di base danno buoni frutti. La campagna antinfluenzale lanciata dall’Ats infatti sta già registrando numeri da record, e non è ancora completata. Secondo i dati dell’Agenzia, all’8 dicembre 2019 erano state registrate già 115.893 vaccinazioni effettuate contro le 99.246 riferite allo stesso periodo dell’anno scorso. (...) «Con questo nuovo modello abbiamo erogato 1.183.660 vaccini nell’intera Regione Lombardia (119.470 nel Bresciano). Un dato importante se si conta che ce ne aspettavamo 800 mila, mentre per il pneumococcico sono 76mila i pezzi distribuiti. (...) Secondo il bollettino Influnet, a cura del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, i contagi si stanno avvicinando al primo milione di casi. È stata infatti già superata quota 887 mila persone da inizio stagione, soprattutto bambini (con un’incidenza doppia rispetto agli adulti), stando ai dati della scorsa settimana. La Lombardia è tra le regioni più colpite.

  Google translate:
  Powszechna dystrybucja szczepionek przez apteki i dobry dostęp lekarzy ogólnych są opłacalne. Kampania grypy rozpoczęta przez ATS faktycznie już rejestruje rekordowe liczby i nie jest jeszcze ukończona. Według danych Agencji na dzień 8 grudnia 2019 r. Zarejestrowano już 115 893 szczepień przeciwko 99 246 w odniesieniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. (...) „Za pomocą tego nowego modelu dostarczyliśmy 1 183 660 szczepionek w całym regionie Lombardii (119 470 w Bresciano). Ważny fakt, jeśli policzymy, że spodziewaliśmy się 800 tysięcy, podczas gdy w przypadku pneumokoków rozprowadzono 76 tysięcy sztuk. (...) Według biuletynu Influnet, przez departament chorób zakaźnych Wyższego Instytutu Zdrowia, infekcje zbliżają się do pierwszego miliona przypadków. W rzeczywistości 887 tysięcy ludzi zostało już przekroczonych od początku sezonu, szczególnie dzieci (z podwójnym zapadaniem w porównaniu z dorosłymi), zgodnie z danymi z ostatniego tygodnia. Lombardia należy do najbardziej dotkniętych regionów.

 • Patroni

  Czyli z różnych źródeł wychodzi że zanieczyszczenie powietrza, tak jak w Wuhan. Plus wysoka średnia wieku populacji. Ale statystyka nabita.

Kategorie

 • Forumowo

  Sprawy dotyczące forum, propozycje, skargi i zażalenia

 • OFFTOPIC

  Czyli wszystko co nie pasuje do innych kategorii