kilka paragrafów co do wychodzenia z domu


 • post Urszuli Tomickiej z grupy nie szczepimy aspekty prawne

  Dobrze moje bączki kochane. Wracamy do podstaw i czytamy przepisy i nie ważne czy nagrywają film "Bareji" czy usiłują nałożyć na was grzywnę.
  W Rozporządzeniach MZ powołuje się na artykuł 46 U.z..z.ch. No to trzeba go sobie dokładnie przeczytać.
  Art. 46. zwal. zakaż.
  OGŁASZANIE I ODWOŁYWANIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO LUB EPIDEMII
  1.Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa lub jego części ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
  2.Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.
  3.Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, minister właściwy do spraw zdrowia lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień ochronnych na inne osoby niż określone na podstawie art. 17 obowiązkowe szczepienia ochronne, ust. 9 pkt 2 oraz przeciw innym zakażeniom i chorobom zakaźnym, o których mowa w art. 3 stosowanie przepisów ustawy, ust. 1.
  4.W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, można ustanowić:1)czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,2)czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,3)czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,4)zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,5)obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,6)nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,7)obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych

  • uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.
   CZASOWE OGRANICZENIE OKREŚLONEGO SPOSOBU PRZEMIESZCZANIA SIĘ TO NIE JEST TO SAMO CO ZAKAZ WYCHODZENIA Z DOMU TYLKO DO BIEDRONKI
   USTAWA O CHOROBACH ZAKAŹNYCH NIE DAJE KOMPETENCJI MZ DO ZAKAZYWANIA WAM WYCHODZENIA Z DOMU, DLATEGO JEDYNE CO MOGA TO TO SUGEROWAĆ I WPROWADZIĆ "DYSTANS SPOŁECZNY" KTÓRY RÓWNIEŻ JEST DEBILIZMEM OBU PAJACÓW, BO NIE WYSTĘPUJE W PRZEPISIE PRAWA.
   TAKIE RESTRYKCJE, ŻEBY BYŁY KONSTYTUCYJNE, BO SĄ OGRANICZENIEM PRAW I WOLNOŚCI, WYMAGAJĄ STANU NADZWYCZAJNEGO.
   I dalej mowa jest o tym, że policja przekazuje stwierdzone naruszenie Rozporządzenia do IS a ta wtedy nakłada grzywnę. No to niech sobie... Mandatu zatem policja nałożyć bezpośrednio nie może. A do IS piszemy: byłam poza domem, ponieważ ustawa nie umożliwia ograniczenia mi poruszania się a umożliwi tylko ograniczenie sposobu przemieszczania się, której to zasady nie naruszyłam. Jechałam ze swoim chłopem w odległości nawet 4 metrów, bo mnie wkurzył tego dnia dodatkowo. A jak IS wie lepiej to sąd to wytłumaczy. Pierwsze wyroki i po sprawie.

 • Właśnie wrzuciłam link do wniosku wraz z tekstem jaki należy puścić do Rzecznika.

  No to kochani zróbmy coś.
  Wchodzicie na tę stronę, wklejacie tekst wniosku, który możecie oczywiście edytować indywidualnie, byleby to uzasadanienie w przepisach zachować i wysyłacie. Na końcu tam trzeba zaznaczyć : zamknij wniosek. Ja już puściłam.
  https://www.rpo.gov.pl/wniosek/index.php?jezyk=0&poz=1
  Wnoszę o interwencję RPO w sprawie bezprawnego ograniczenia mi prawa do przemieszczania się (wychodzenia z domu na świeże powietrze w celach sportowych, zdrowotnych czy rekreacyjnych) nałozonego z naruszeniem prawa. MZ w rozporządzeniu nakładającym takie ograniczenie powołuje się na art. 46 Ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi. Tymczasem art. 46 ust. 4 pkt 1 tej ustawy umożliwia mu, na drodze rozporządzenia, czasowo ograniczyć określony sposób poruszania się, a nie ograniczyć poruszanie się względem określonego celu. Wychodzenie z domu na świeże powietrze, ruch na świeżym powietrzu jest jedną z podstaw dbania o zdrowie, co w obecnej sytuacji jest ogromnie ważną potrzebą. Realizacja ograniczeń nałozonych przez MZ jest nie tylko niekonstytucyjna, ale stanowi zagrożenie dla zdrowia mojego i mojej rodziny. Niczym nie uzasadnione jest zabranianie mi wychodzenia z domu z rodziną w celu aktywności ruchowej na wolnym powietrzu. Wnoszę o interwencję w tej sprawie.


 • ziomale puszczajcie wniosek do rzecznika zajmuje to minute


 • @dworny napisał w kilka paragrafów co do wychodzenia z domu:

  , BO SĄ OGRANICZENIEM PRAW I WOLNOŚCI, WYMAGAJĄ STANU NADZWYCZAJNEGO.
  I dalej mowa jest o tym, że policja przekazuje stwierdzone naruszenie Rozporządzenia do IS a ta wtedy nakłada grzywnę. No to niech sobie... Mandatu zatem policja nałożyć bezpośrednio ni

  IS?


 • @PaniG inspekcja sanitarna

Użytkownicy Online

Kategorie

 • Forumowo

  Sprawy dotyczące forum, propozycje, skargi i zażalenia

 • OFFTOPIC

  Czyli wszystko co nie pasuje do innych kategorii