Diety o niskiej zawartości węglowodanów oraz występowanie, częstość występowania i progresja ilości wapnia w tętnicach wieńcowych w wieloetnicznym badaniu miażdżycy tętnic (MESA)


 • HIPOTEZA: Dowody łączące diety niskowęglowodanowe (LCD) z chorobami układu krążenia (CVD) są kontrowersyjne, a wyniki badań epidemiologicznych są niespójne. Naszym celem było oszacowanie związku między wzorcami LCD a ilości wapnia (CAC) w tętnicach wieńcowych z tomografii komputerowej w wieloetnicznym badaniu kohortowym miażdżycy.

  METODA: Nasza próba obejmowała 5614 mężczyzn i kobiet wolnych od klinicznej CVD na początku badania (2000–2002), wypełnili ankietę, wykonano pomiar wyjściowy i ≥1 pomiar CAC podczas obserwacji. Wykluczyliśmy osoby o niewiarygodnym poborze energii lub codziennej aktywności fizycznej. Ogólne wyniki LCD na produktach odzwierzęcych i roślinnych obliczono na podstawie spożycia makroskładników. W celu zbadania przekrojowej i podłużnej zależności między kwintylem oceny wyników LCD a wynikami CAC zastosowano względną regresję ryzyka i solidne modele regresji po skorygowaniu o wiele czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.

  WYNIKI: Średni wiek uczestników wynosił 63 lata. Mediana spożycia węglowodanów ogółem, tłuszczu i białka wynosiła odpowiednio 53·7, 30·5 i 15·6% energii / d. Spośród 2892 uczestników z zerowymi punktami CAC na początku badania; u 264 uzyskano wyniki dodatnie podczas 2–4-letniej obserwacji (11–59 miesięcy). Wśród osób z dodatnimi wynikami na początku mediana CAC zwiększyła się o 47 jednostek w trakcie obserwacji. Ogólne wyniki LCD na produktach odzwierzęcych i roślinnych nie były związane z częstością, częstością występowania i postępem CAC.

  WNIOSKI: Podsumowując, diety o niskiej zawartości węglowodanów i o wysokiej zawartości tłuszczu i / lub białka, niezależnie od źródeł białka i tłuszczu, nie były związane z wyższymi poziomami CAC, potwierdzonego predyktora zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tej dużej wieloetnicznej grupie.

  https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/lowcarbohydrate-diets-and-prevalence-incidence-and-progression-of-coronary-artery-calcium-in-the-multiethnic-study-of-atherosclerosis-mesa/70E006AD304D0EA065A0509B1EA5BFAF

Kategorie

 • Forumowo

  Sprawy dotyczące forum, propozycje, skargi i zażalenia

 • OFFTOPIC

  Czyli wszystko co nie pasuje do innych kategorii