Randomizowana próba porównująca dietę o bardzo niskiej zawartości węglowodanów i dietę niskotłuszczową o ograniczonej kaloryczności w odniesieniu do masy ciała i czynników ryzyka sercowo-naczyniowego u zdrowych kobiet


 • HIPOTEZA: Nieprzetestowane alternatywne diety odchudzające, takie jak diety o bardzo niskiej zawartości węglowodanów, mają nieuzasadnioną skuteczność i mogą negatywnie wpływać na czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. Dlatego zaprojektowaliśmy randomizowane, kontrolowane badanie w celu określenia wpływu diety o bardzo niskiej zawartości węglowodanów na skład ciała i czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego.

  METODA: Pacjentów przydzielono losowo do 6 miesięcy diety "ad libitum" (bez ograniczenia kalorycznego) o bardzo niskiej zawartości węglowodanów, albo diety o ograniczonej kaloryczności, gdzie 30% kalorii w postaci tłuszczu było ograniczeniem. Pomiary antropometryczne i metaboliczne oceniano na początku, po 3 miesiącach i 6 miesiącach. Pięćdziesiąt trzy zdrowe, otyłe ochotniczki (średni wskaźnik masy ciała 33,6 ± 0,3 kg / m2) zostały zrandomizowane; 42 (79%) ukończyło próbę.

  WYNIKI: Kobiety na obu dietach zmniejszyły zużycie kalorii o porównywalne ilości po 3 i 6 miesiącach. Grupa dietetyczna o bardzo niskiej zawartości węglowodanów straciła ponad 2x więcej wagi (8,5 ± 1,0 vs. 3,9 ± 1,0 kg; P <0,001) i ponad 2x więcej tkanki tłuszczowej (4,8 ± 0,67 vs. 2,0 ± 0,75 kg; P <0,01) niż grupa dietetyczna o niskiej zawartości tłuszczu. Średnie poziomy ciśnienia krwi, lipidów, glukozy na czczo i insuliny znajdowały się w granicach normy w obu grupach na początku badania. Chociaż wszystkie te parametry uległy poprawie w trakcie badania, nie zaobserwowano różnic między dwiema grupami dietetycznymi po 3 lub 6 miesiącach. β-Hydroksymaślan znacznie wzrósł w grupie o bardzo niskiej zawartości węglowodanów po 3 miesiącach (P = 0,001).

  WNIOSKI: W oparciu o te dane dieta o bardzo niskiej zawartości węglowodanów jest bardziej skuteczna niż dieta o niskiej zawartości tłuszczu w przypadku krótkotrwałej utraty wagi i w ciągu 6 miesięcy nie wiąże się ze szkodliwym wpływem na ważne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u zdrowych kobiet.

  https://academic.oup.com/jcem/article/88/4/1617/2845298

Użytkownicy Online

Kategorie

 • Forumowo

  Sprawy dotyczące forum, propozycje, skargi i zażalenia

 • OFFTOPIC

  Czyli wszystko co nie pasuje do innych kategorii