Spożywanie dwóch większych posiłków dziennie (śniadanie i lunch/obiad) jest bardziej skuteczne niż sześć mniejszych posiłków w schemacie o obniżonej energii u pacjentów z cukrzycą typu 2: randomizowane badanie krzyżowe.


 • CELE / HIPOTEZA: Celem badania było porównanie wpływu sześciu (schemat A6) z dwoma posiłkami dziennie, śniadaniem i lunchem/obiadem (schemat B2), na masę ciała, zawartość tłuszczu w wątrobie (HFC), insulinooporność i funkcjonowanie komórek beta trzustki.

  METODY: W randomizowanym, otwartym, krzyżowym, jednoośrodkowym badaniu (przeprowadzonym w Pradze, Republika Czeska), przydzieliliśmy 54 pacjentów z cukrzycą typu 2 leczonych doustnymi środkami hipoglikemizującymi, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, w wieku 30-70 lat, BMI 27 -50 kg / m (2) i HbA1c 6-11,8% (42-105 mmol / mol), zgodnie z dwoma schematami diety hipoenergetycznej, A6 i B2, każdy przez 12 tygodni. Randomizację i przydział do grup próbnych (n = 27 in = 27) przeprowadził centralny system komputerowy. Indywidualne obliczenia zapotrzebowania na energię dla obu schematów oparto na wzorze: (wydatek energii spoczynkowej × 1,5) - 2092 kJ. Dieta w obu schematach miała taką samą zawartość makroskładników odżywczych i energię (kalorykę). HFC zmierzono metodą protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego. Wrażliwość na insulinę mierzono za pomocą klamry izoglikemiczno-hiperinsulinemicznej i obliczano modelując matematycznie jako doustną wrażliwość na glukozę i insulinę (OGIS). Funkcję komórek beta oceniano podczas standardowych testów posiłków metodą dekonwolucji peptydu C i oceniano ilościowo za pomocą modelu matematycznego. Do analizy statystycznej zastosowano krzyżową analizę ANOVA 2 × 2.

  WYNIKI: Analiza zamiaru leczenia obejmowała wszystkich uczestników (n = 54). Zmniejszenie masy ciała w obu schematach (p <0,001), więcej dla B2 (-2,3 kg; 95% CI -2,7, -2,0 kg dla A6 vs -3,7 kg; 95% CI -4,1; -3,4 kg dla B2; p < 0,001). Zmniejszenie HFC w odpowiedzi na oba schematy (p <0,001), więcej dla B2 (-0,03%; 95% CI -0,033%, -0,027% dla A6 w porównaniu z -0,04%; 95% CI -0,041%, -0,035% dla B2 ; p = 0,009). Poziomy glukozy i peptydu C na czczo zmniejszały się w obu schematach (p <0,001), bardziej dla B2 (odpowiednio p = 0,004 ip = 0,04). Glukagon w osoczu na czczo zmniejszał się w schemacie B2 (p <0,001), podczas gdy wzrastał (p = 0,04) w schemacie A6 (p <0,001). OGIS wzrósł w obu schematach (p <0,01), więcej dla B2 (p = 0,01). Nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych dla żadnego ze schematów.

  WNIOSKI / INTERPRETACJA: Jedzenie tylko śniadania i lunchu zmniejszało masę ciała, HFC, glukozę w osoczu na czczo, peptyd C i glukagon oraz zwiększyło OGIS, więcej niż to samo ograniczenie kalorii podzielone na sześć posiłków. Wyniki te sugerują, że u pacjentów z cukrzycą typu 2 stosujących dietę hipoenergetyczną spożywanie większych śniadań i obiadów może być bardziej korzystne niż sześć mniejszych posiłków w ciągu dnia.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24838678

Kategorie

 • Forumowo

  Sprawy dotyczące forum, propozycje, skargi i zażalenia

 • OFFTOPIC

  Czyli wszystko co nie pasuje do innych kategorii