Odżywianie i zdrowie - Związek między zachowaniami żywieniowymi a różnymi parametrami zdrowotnymi: badanie z dobraną próbką


  • Badania populacyjne konsekwentnie wykazały, że nasza dieta ma wpływ na zdrowie. Dlatego celem naszych badań była analiza różnic między różnymi grupami nawyków żywieniowych pod względem zmiennych związanych ze zdrowiem. Próbka zastosowana w tym badaniu przekrojowym została pobrana z austriackiego badania wywiadu zdrowotnego AT-HIS 2006/07. W pierwszym etapie badanych dopasowano do ich wieku, płci i statusu społeczno-ekonomicznego (SES). Po dopasowaniu łączna liczba osobników objętych analizą wyniosła 1320 (N = 330 dla każdej formy diety - wegetariańska, mięsożerna dieta bogata w owoce i warzywa, mięsożerna dieta mniej bogata w mięso i mięsożerna dieta bogata w mięso). Przeprowadzono analizy wariancji kontrolując czynniki stylu życia w następujących dziedzinach: zdrowie (samoocena zdrowia, upośledzenie, liczba stanów przewlekłych, ryzyko naczyniowe), opieka zdrowotna (leczenie, szczepienia, kontrole profilaktyczne) oraz jakość życia . Ponadto analizowano różnice dotyczące obecności 18 stanów przewlekłych za pomocą testów chi-kwadrat. Ogółem 76,4% wszystkich pacjentów stanowiły kobiety. 40,0% osób było w wieku poniżej 30 lat, 35,4% w wieku od 30 do 49 lat, a 24,0% w wieku powyżej 50 lat. 30,3% osób miało niską SES, 48,8% środkową, a 20,9% miało wysoką SES. Nasze wyniki wykazały, że dieta wegetariańska jest związana z niższym BMI i rzadszym spożywaniem alkoholu. Ponadto nasze wyniki wykazały, że dieta wegetariańska jest związana z gorszym zdrowiem (częstsze występowanie raka, alergii i zaburzeń zdrowia psychicznego), wyższym zapotrzebowaniem na opiekę zdrowotną i gorszą jakością życia. Dlatego programy zdrowia publicznego są potrzebne w celu zmniejszenia ryzyka zdrowotnego spowodowanego czynnikami odżywczymi.

    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0088278


  • @vibo Uprzedziłaś/eś mnie, będę niebawem wklejać większy tekst o odporności na wege w praktyce 😃

Użytkownicy Online

Kategorie

  • Forumowo

    Sprawy dotyczące forum, propozycje, skargi i zażalenia

  • OFFTOPIC

    Czyli wszystko co nie pasuje do innych kategorii