Związki spożycia tłuszczów i węglowodanów z chorobami sercowo-naczyniowymi i śmiertelnością w 18 krajach z pięciu kontynentów (PURE): prospektywne badanie kohortowe


 • Tło: Związek między makroskładnikami odżywczymi a chorobami układu krążenia i umieralnością jest kontrowersyjny. Większość dostępnych danych pochodzi z populacji w Europie i Ameryce Północnej, w których nadmiar żywienia jest bardziej prawdopodobny, więc ich zastosowanie do innych populacji jest niejasne.

  Metody: Badanie prospektywnej miejskiej epidemiologii obszarów wiejskich (PURE) jest dużym, kohortowym badaniem epidemiologicznym osób w wieku 35-70 lat (zapisanych między 1 stycznia 2003 r. A 31 marca 2013 r.) W 18 krajach, mediana czasu obserwacji wyniosła 7,4 lata (IQR 5,3-9,3). Spożycie w diecie 135335 osób odnotowano przy użyciu zweryfikowanych kwestionariuszy dotyczących częstotliwości posiłków. Pierwszorzędowymi wynikami były całkowita śmiertelność i poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe (śmiertelna choroba sercowo-naczyniowa, zawał mięśnia sercowego nie zakończony zgonem, udar mózgu i niewydolność serca). Wtórne wyniki obejmowały wszystkie zawały mięśnia sercowego, udar mózgu, śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych i umieralność z powodu chorób innych niż sercowo-naczyniowe. Uczestników podzielono na kwantyle spożycia składników odżywczych (węglowodanów, tłuszczów i białka) na podstawie procentu energii dostarczanej przez składniki odżywcze. Oceniliśmy związki między spożywaniem węglowodanów, tłuszczem całkowitym i każdym rodzajem tłuszczu z chorobą sercowo-naczyniową i całkowitą śmiertelnością. Obliczyliśmy współczynniki ryzyka (HR) przy użyciu wielowymiarowego modelu słabości Coxa z losowymi przechwytywaniami w celu uwzględnienia grupowania klastrów.

  Wnioski: W trakcie obserwacji udokumentowaliśmy 5796 zgonów i 4784 poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Wyższe spożycie węglowodanów wiązało się ze zwiększonym ryzykiem całkowitej śmiertelności (najwyższa [kwintyl 5] w porównaniu z najniższą kwintylem [kwintyl 1], HR 1.28 [95% CI 1.12-1.46], p trend = 0,0001, ale nie wiąże się to z ryzykiem śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych lub chorób sercowo-naczyniowych. Spożycie tłuszczu ogółem i każdego rodzaju tłuszczu wiązało się z niższym ryzykiem całkowitej śmiertelności (kwintyl 5 vs kwintyl 1, tłuszcz całkowity: HR 0,77 [95% CI 0,67-0,77], p trend 0,0001 ; tłuszcz nasycony, HR 0,86 [0,76-0,99], p trend = 0,0088; tłuszcz jednonienasycony: HR 0,81 [0,71-0,92], p trend 0,0001; oraz tłuszcz wielonienasycony: HR 0,80 [0,71-0,89], p trend 0,0001). Wyższe spożycie tłuszczów nasyconych wiązało się z niższym ryzykiem udaru (kwintyl 5 vs kwintyl 1, HR 0,79 [95% CI 0,64-0,98], p trend = 0,0498). Całkowity tłuszcz oraz tłuszcze nasycone i nienasycone nie były istotnie związane z ryzykiem zawału mięśnia sercowego lub umieralności z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

  Interpretacja: Wysokie spożycie węglowodanów wiązało się z wyższym ryzykiem całkowitej śmiertelności, podczas gdy tłuszcz całkowity i poszczególne rodzaje tłuszczu były związane z niższą śmiertelnością całkowitą. Tłuszcz całkowity i rodzaje tłuszczu nie były związane z chorobą sercowo-naczyniową, zawałem mięśnia sercowego lub śmiertelnością z powodu chorób sercowo-naczyniowych, podczas gdy tłuszcz nasycony miał odwrotny związek z udarem mózgu. W świetle tych ustaleń należy ponownie rozważyć globalne wytyczne dietetyczne.

  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32252-3/fulltext

Użytkownicy Online

Kategorie

 • Forumowo

  Sprawy dotyczące forum, propozycje, skargi i zażalenia

 • OFFTOPIC

  Czyli wszystko co nie pasuje do innych kategorii