Pierwsza doktryna antydezinformacyjna (w kontekście świrusowym, co jeśli ograniczą net)


 • od 2 minuty:

  Zrzut ekranu 2020-03-24 o 17.34.24.png

  Pierwsza doktryna antydezinformacyjna
  Autor: Mateusz Jarosiewicz, ekspert NISS ds. Cyfryzacji

  Propagandowa rola mediów głównego nurtu, nastawiona na umocowanie własnego lub obcego reżimu, została obecnie postawiona w stan militaryzacji informacji, nastawionej na: polaryzację, dążenie do wywołania rozłamów lub wojny i całkowitą dezintegrację struktur społecznych. Dominująca rolę odgrywają media informacyjne będące w całości strefą wpływu obcych państw lub międzynarodowych korporacji.

  Konflikty między grupami interesów przeniosły się na teren informacji czy też inaczej definiując do noosfery i umysłu. Konflikt występuje między podmiotami narodowymi a korporacyjnymi, a także grupami interesu z klasowym, etnicznym i cywilizacyjnym włącznie. Zaognia się też polaryzacja między siłami establishmentu bankowo-medialno-politycznego i biurokratycznego, a obywatelami poszczególnych państw. Wspierana jest ona przez agentów sieci wpływu światowych mocarstw oplatające zależne od nich kraje takie jak np. Polska.
  Propagandowa rola mediów głównego nurtu, nastawiona na umocowanie własnego lub obcego reżimu, została obecnie postawiona w stan militaryzacji informacji, nastawionej na: polaryzację, dążenie do wywołania rozłamów lub wojny i całkowitą dezintegrację struktur społecznych.
  Dominująca rolę odgrywają media informacyjne będące w całości strefą wpływu obcych państw lub międzynarodowych korporacji. Organy sterujące państwem polskim są w całości zależne od obcych podmiotów w zakresie utrzymywania dialogu i przepływu informacji ze społeczeństwem. Obce mocarstwa odgrywają decydującą rolę w popularyzacji lub odcięciu od świadomości ogółu poszczególnych informacji składających się na m.in. tożsamościowe narracje. Narzędzia analityczne tworzone na bazie przepływu informacji, na terenie poszczególnych jurysdykcji, pozwalają na precyzyjną i subtelną manipulację opinią publiczną oraz w rezultacie świadomością i postrzeganiem świata obywateli polskiego państwa. Nowym zagrożeniem, które jeszcze gwałtowniej zmienia przestrzeń wojny informacyjnej, jest pojawienie się coraz większej ilości silnych czynników-agentów pozaludzkich, zgodnie teorią aktora-sieci, których działanie musi być analizowane na równi z ludzkim. Mogą to być także całe złożone sieci agentów i w takich kategoriach należy rozpatrywać oddziaływanie sztucznej inteligencji.

  Istnieją realne scenariusze ataków przebiegających po wektorach takich jak:
  • masowe przejmowanie lub dublowanie tożsamości wirtualnej obywateli w celu siania dezinformacji oraz wprowadzaniu informacji sterujących do mikro-społeczności.
  • masowe wprowadzanie do informacji publicznej (w drugim lub trzecim obiegu) całkowicie fałszywych zdarzeń, które mają wpływać na podejmowanie decyzji.
  • odcięcie oprogramowania od aktualizacji lub wprowadzenie aktualizacji wprowadzających masowo funkcje destrukcyjne dla systemów informacyjnych, w których funkcjonują klienckie urządzenia.
  • całkowite wyłączenie internetu, zablokowanie infrastruktury krytycznej w celu wywołania chaosu i sterowanych przez agentów wpływu zamieszek lub ustanowienia nowego rodzaju systemu sterującego (np. rząd marionetkowy).

  W związku z powyższymi zagrożeniami jako pilne należy rozważyć następujące kroki:
  • przeprowadzenie symulacji sytuacji awaryjnych w postaci odcięcia wszystkich systemów informacyjnych na terenie dzielnicy / miasta / kraju.
  • stworzenie awaryjnych mechanizmów zarządzania i samoorganizacji społecznej w sytuacji ograniczenia dostępu do środków informacji i łączności
  • stworzenie awaryjnych sieci służących do wymiany krytycznych informacji za pomocą niskopoziomowych technologii takich jak LoRa.
  • wprowadzenie alternatywnego systemu e-tożsamości, nie kompatybilnego z technologiami aktora-sieci stworzonych do ataku na wirtualne tożsamości.
  • powstanie narodowego firewalla semantycznego mającego na celu eliminację ataków i wpływu na zbiorową świadomość poprzez prowadzenie akcji dezinformacyjnych."

Kategorie

 • Forumowo

  Sprawy dotyczące forum, propozycje, skargi i zażalenia

 • OFFTOPIC

  Czyli wszystko co nie pasuje do innych kategorii