Pozew zbiorowy "class action" przeciwko testom PCR


 • Niemieccy adwokaci chcą sądzić testy PCR w USA .Poniżej nagranie jednego z nich w języku angielskim.


 • Pod dowództwem Dr. Reiner Fuellmich-a planują skarżyć testy PCR w USA.Nie jestem prawnikiem i nie znam się na tego typu sprawach ale myślę, że to się będzie ciagnąć latami.

  Mają zamiar to zrobić w formie pozwu zbiorowego tzw. "Class action".

  Dr. Reiner Fuellmich to znany adwokat działajacy nie tylko w Niemczech ale również w USA jak i Japonii. Zajmował się m. in. znanymi w mediach sprawami: VW,Deutsche Bank i sztucznych implantów.Żyje i pracuje częściowo w Niemczech jak i USA. Połowę życia wychował się w USA, tam uczęszczał do szkoły Farmington Hills w Michigan.Studiował prawo m. in. na uniwersytecie w Los Angeles.

  Jego specjalizacje to:

  Moje pytanie brzmi jak to widzicie?Co o tym myślicie?Może ktoś wie jak długo ciągną się tego typu sprawy w USA?


 • Amerykański pozew zbiorowy przeciwko testom PCR z inicjatywy niemieckich adwokatów.

  • Został rozpoczęty dla obywateli Niemiec.
   Wysłany 31 sierpnia 2020 r. przez VG.

  Internetowa akcja berlińskiego prawnika mogłaby pociągnąć do odpowiedzialności polityków - i tych, którzy zarabiali na testach.

  Obywatele niemieccy mogą brać udział w pozwach zbiorowych w USA przeciwko państwu niemieckiemu za pośrednictwem struktury prawnej.

  Berliński prawnik Marcel Templin stworzył własną stronę internetową, na której zainteresowane strony mogą znaleźć informacje i skontaktować się z prawnikami.

  „Chociaż UE do tej pory bezskutecznie wnioskowała o taki pozew zbiorowy we wszystkich krajach UE, prawdziwy pozew zbiorowy jest na chwile obecną dostępny jedynie w USA i tam nazywany jest pozwem zbiorowym.

  Dr.Fuellmich w swoim filmie wyjaśnia możliwość wniesienia pozwu zbiorowego przeciwko producentom i sprzedawcom wadliwego produktu testów PCR.

  Ponieważ niemiecki test Drostena został oparty na rekomendacji WHO jako jeden z pierwszych na świecie, w tym również w USA i tam stosowany.

  Jest to szansa dla niemieckich poszkodowanych w tym kryzysie na przygotowanie swoich roszczeń, a następnie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w USA w ramach pozwu zbiorowego.

  Nawet groźba takiego pozwu zbiorowego z dużą liczbą powodów za odpowiednio wysoką kwotę szkody z pewnością zapewni, że zainteresowane firmy zostaną ostatecznie wysłuchane przez odpowiednie osoby.

  Link do strony:
  https://corona-transition.org/eine-us-amerikanische-sammelklage-gegen-pcr-tests-aus-deutschland-steht?fbclid=IwAR2ZafKcAnl2F7h99Mhc8Sug_Np0O-AbYCWHwv4bwz3kMb_0uHvc1Z7bgTI

  Adwokat Dr. Reiner Feullmich, członek Komitetu Corona, wyjaśnia całą procedurę w 13 min. filmie poniżej.Nagranie w j.niem.


 • Pozew o odszkodowanie i przeciwko testom PCR w USA ?

  Grupa prawników chce dochodzić roszczeń odszkodowawczych od Niemców przeciwko lokalnym środkom koronnym w drodze pozwu zbiorowego w Stanach Zjednoczonych. Wyspecjalizowani prawnicy są krytyczni wobec projektu.

  Niektórzy znają ich z amerykańskich thrillerów sądowych: „pozwu zbiorowego”, pozwu zbiorowego przed sądami amerykańskimi. W reklamach prasowych, a nawet w reklamach telewizyjnych, wyspecjalizowane kancelarie prawne wyszukują ofiary, które zostały poszkodowane, na przykład z powodu wadliwych produktów lub fałszywych obietnic umownych, w celu wniesienia pozwu wobec rzekomo winnych firm lub instytucji. Obietnica: prawnicy ponoszą pełne ryzyko kosztów postępowania sądowego, ale jeśli im się uda, dzielą się odszkodowaniami ze swoimi klientami.

  Jak działają pozwy zbiorowe w USA?
  W Stanach Zjednoczonych prawa dotyczące pozwów zbiorowych powstały około 50 lat temu, aby zapewnić większą równość konsumentów i klientów w stosunku do dużych firm. W ten sposób przemysł sądowy tam kwitnie.

  Pozew ogłoszony w USA

  Prawnik z Dolnej Saksonii doradza teraz kilku kolegom, którzy chcą wnieść pozew zbiorowy przeciwko powziętym niemieckim środkom w kryzysie koronny w USA.

  • Jego argumentacja: testy PCR opracowane w Instytucie Charité nie są w stanie wykazać zakażenia wirusami Sars-CoV2.

  Minister zdrowia Spahn, Christian Drosten z Charite i Lothar Wieler z RKI na konferencji prasowej tutaj wraz z ministrem zdrowia Spahnem, według prawników, ponoszą pełną odpowiedzialność.

  Prawnik opisuje procedurę testową jako „test idiotyczny” i powiedział tagesschau.de, że jego zdaniem ten brak przydatności do celów diagnostycznych można udowodnić w sądzie.

  Odpowiedzialni za to są wirusolog Christian Drosten z Charité oraz dyrektor Instytutu Roberta Kocha Lothar Wieler. Wraz ze Światową Organizacją Zdrowia WHO są to rzeczywiste siły napędowe działań w kryzysie korony - i dlatego są one osobiście odpowiedzialne za powstałe szkody - twierdzi prawnik.

  Prawnik zarzuca Drostenowi i Wielerowi szefowi RKI oszustwo jak i przestępstwo. Niemniej jednak nie wniósł przeciwko nim zarzutów karnych.

  Powód: nie oznacza to, że osoby, które poniosły szkody w wyniku stosowania środków korony i ubiegają się o odszkodowanie za te szkody, nie pójdą krok dalej.

  Większość naukowców się z tym nie zgadza

  Prawnicy wymieniają trzech ekspertów, których raporty mają udowodnić nieprzydatność testu:

  • wirusolog i immunolog z Würzburga Ulrike Kämmerer,
  • irlandzka profesor medycyny Dolores Cahill
  • emerytowany immunolog Pierre Capel z Holandii

  Zdecydowana większość ekspertów uważa testy PCR za niezawodną metodę określenia infekcji wirusami Sars-CoV2.

  Drosten wyraźnie zaprzeczył krytykom w podcastie NDR: „Laboratoria diagnostyczne w Niemczech działają zgodnie z dyrektywą diagnostyczną in vitro z certyfikowanymi testami. Pracują w ramach systemu ciągłej kontroli jakości, który systematycznie wyklucza wszystkie te spekulacje z jakichkolwiek teoretyków spiskowych jest sprawdzany w systemie. ” RKI nie chciało komentować zarzutów przeciwko Lotharowi Wielerowi.

  • Jako wynagrodzenie za udział w złożonym przez prawników „pozwie zbiorowym” - w przeciwieństwie do większości kolegów z USA - żądają zaliczki w wysokości 800 euro plus VAT. Jeśli proces zakończy się sukcesem, zaangażowane kancelarie będą również domagać się 10% określonej kwoty wygranej w ramach prowizji.

  Kampania jest masowo reklamowana w „alternatywnych mediach” - niektóre filmy obejrzało już ponad 100 000 użytkowników. Rzecznik prawników zaprezentował również swój model działania na scenie podczas demonstracji ruchu „myślenia lateralnego” 29 sierpnia.

  W międzyczasie inna firma prawnicza proponuje amerykański pozew zbiorowy na podobnych warunkach, ale jest bardziej ostrożna w opisywaniu możliwych sukcesów.

  W Niemczech od lat rozważano wprowadzenie procesu podobnego do „pozwu zbiorowego” - dyskusja nabrała tempa, zwłaszcza w związku z aferą spalinową. Rezultatem była modelowa akcja deklaratywna, kompromis, którego wielu prawników nie posuwa wystarczająco daleko.

  Tego typu pozwy nie nadają się do działań w sprawie tego kryzysu, uważają prawnicy, ponieważ modelowa akcja deklaratoryjna nie jest dostępna dla przedsiębiorców,a ci ponieśli największe szkody. Ponadto nie ma badania indywidualnie poniesionej szkody i wykonalnego orzeczenia. Kolejny powód, dla którego prawnicy chcą pozywać za granicą: uważają, że podział władz nie jest zagwarantowany w Niemczech i wątpią w niezawisłość niemieckich sędziów.

  Zasadniczo Magnus nadal uważa, że ​​jest możliwe, aby sąd w USA zaakceptował pozew. Wątpi jednak, czy w tym przypadku kompetencja, a co za tym idzie ewentualny wyrok, zostanie uznany także w Niemczech.

  Procedural Lawgalerie Hess bardzo krytycznie odnosi się do strategii prawników.
  Burkhard Hess, profesor w Instytucie im. Maxa Plancka w Luksemburgu ds. Międzynarodowego, europejskiego i regulacyjnego prawa procesowego, uważa, że ​​taki pozew w USA przeciwko niemieckim firmom i instytucjom jest problematyczny w odniesieniu do niemieckich roszczeń odszkodowawczych. „To nie powinno będzie łatwe” - powiedział tagesschau.de. Zgodnie z przełomowym orzeczeniem Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, pozwy zbiorowe zagranicznych poszkodowanych o przestępstwa zagraniczne nie mogą być akceptowane w USA. Ponadto sąd orzekł, że inne sądy federalne Stanów Zjednoczonych nie mają jurysdykcji w takich działaniach.

  Nie jest również jasne, czy firma lub naukowiec mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za decyzje polityczne oparte na ich ustaleniach. „To zależy od obowiązującego prawa” - mówi Hess. Zasadniczo niemieckie prawo cywilne wyklucza odpowiedzialność rady na podstawie § 675 ust. 2 kodeksu cywilnego. „W przypadku opinii naukowych sytuacja może wyglądać inaczej” - powiedział Hess w rozmowie z tagesschau.de. „W rezultacie jednak widzę niewielkie szanse na ustalenie odpowiedzialności zgodnie z prawem niemieckim. I odwrotnie, nie widzę, jak prawo stanów USA powinno mieć zastosowanie w przypadku czysto niemieckim”.

  Prawnicy są pewni: jeśli uda się znaleźć sąd amerykański, który zadecyduje w imieniu powoda, orzeczenie będzie obowiązywać również w Niemczech.

  Hess uważa, że ​​jest zasadniczo możliwe, że roszczenia odszkodowawcze mogłyby być wówczas dochodzone również w Niemczech. W tym celu jednak niemiecki sąd musiałby uznać jurysdykcję sędziów amerykańskich, co nie jest bynajmniej pewne. A ostateczny werdykt nie powinien być wygórowany.

  Jednak Hess postrzega rzeczywiste ryzyko pozwu zbiorowego w USA jako fakt, że wyklucza on skierowanie sprawy do sądu w Niemczech, pod warunkiem uznania zawisłości zawisłej. Ostrzega: jeśli pozew w USA zostanie odrzucony po latach, roszczenia na mocy prawa niemieckiego mogą ulec przedawnieniu.

  https://www.tagesschau.de/faktenfinder/sammelklage-corona-119.html?fbclid=IwAR0g_vAm_u2P6qufNoLuIIeh5zsqpOaQZ9IMBKl227o4oWxTZXEeTgw-CvE

  -największym ściek w DE zaczyna mówić i pisać o tym pozwie w momencie gdy twórca testu Drosten jest odznaczany przez prezydenta Niemiec krzyżem za swoje zasługi. Czyżby zaczęli trząść gaciami???


 • Zbrodnie przeciwko ludzkości dr. Reiner Fuellmich w j.angielskim


 • Dr. Reiner Fuellmich zbrodnie przeciwko ludzkości w j.niem.


 • Więcej informacji o planowanym pozwie zbiorowym w USA i możliwości wstąpienia w charakterze powoda na:
  https://www.corona-schadensersatzklage.de


 • Prawnicy pozywają WHO za `` zbrodnie przeciwko ludzkości '' w związku z lockdown

  • Międzynarodowy pozew ma na celu odszkodowanie od Światowej Organizacji Zdrowia w związku z wprowadzonymi środkami związanymi z lockdown.

  Międzynarodowa grupa prawników przygotowuje masowy pozew przeciwko Światowej Organizacji Zdrowia, który ma na celu odszkodowanie dla populacji, na którą negatywnie wpłynęły blokady COVID-19, powołując się na „zbrodnie przeciwko ludzkości”.

  Adwokaci, na czele z niemieckim prawnikiem z Kalifornii dr. Reiner Fuellmich domagają się od społeczeństwa otrzymania „pełnej rekompensaty za poniesione straty”, jeśli zostali „skrzywdzeni” przez środki blokujące koronawirusa. Dr. Fuellmich wyjaśnia sprawę w długim filmie opublikowanym 3 października: „Zgodnie z przepisami prawa o czynach niedozwolonych, wszyscy, którzy zostali poszkodowani przez te blokady wywołane testami PCR, są uprawnieni do otrzymania pełnego odszkodowania za poniesione straty” - mówi Fuellmich.

  „W szczególności istnieje obowiązek rekompensaty, tj. Obowiązek wypłaty odszkodowania za utratę zysków poniesionych przez przedsiębiorstwa i osoby samozatrudnione w wyniku blokady i innych środków.” Zespół Fuellmich twierdzi, że promowane testy PCR przez WHO i wielu urzędników służby zdrowia ponosi winę za lockdown.

  Wbrew twierdzeniom WHO, niemieckiego wirusologa Christiana Drostena i Lothara Wielera z niemieckiego Instytutu Roberta Kocha (w przybliżeniu odpowiednika Amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom), testy PCR „nie wskazują na zakażenie jakimkolwiek wirusem, nie mówiąc już o zakażeniu SARS-CoV-2 ”, powiedział Fuellmich.„ Nie tylko testy PCR wyraźnie nie są zatwierdzone do celów diagnostycznych, jak słusznie podano na ulotkach dołączonych do tych testów, co wynalazca testu PCR, Kary Mullis , wielokrotnie podkreślał ”- kontynuował.

  „Zamiast tego są po prostu niezdolne do zdiagnozowania jakiejkolwiek choroby.” „W przeciwieństwie do twierdzeń Drostena, Wielera i WHO, które poczynili od czasu ogłoszenia pandemii, pozytywny wynik testu PCR nie oznacza, obecność ​​infekcji "- podkreśla Fuellmich." Jeśli ktoś uzyska wynik pozytywny, nie oznacza to, że jest czymkolwiek zarażony, nie mówiąc już o zaraźliwym wirusie SARS-CoV-2. "

  • W tym kontekście Fuellmich odniósł się do publikacji amerykańskiego Centers for Disease Control and Prevention (CDC), które stwierdziły: „Wykrycie wirusowego RNA może nie wskazywać na obecność zakaźnego wirusa lub że 2019-nCoV jest czynnikiem wywołującym objawy kliniczne”.

  „Wymazy z testów PCR powielają jedną lub dwie sekwencje cząsteczki, które są niewidoczne dla ludzkiego oka i dlatego muszą być amplifikowane w wielu cyklach, aby były widoczne” - wyjaśnił prawnik. „Wszystko powyżej 35 cykli jest - jak donosi The New York Times i inni - uważane jest za całkowicie niewiarygodne i naukowo nieuzasadnione. ”W rzeczywistości test PCR używany do testowania COVID-19 został po raz pierwszy opracowany przez Drostena, według LifeSite News. Testy te, jak powiedział Fuellmich,„ są ustawione na 45 cykli . Może to być spowodowane chęcią uzyskania jak największej liczby pozytywnych wyników, a tym samym stworzenia podstawy do fałszywego założenia, że ​​wykryto dużą liczbę infekcji? ”

  „Test nie rozróżnia materii nieaktywnej i reprodukcyjnej” - kontynuował. „Oznacza to, że wynik pozytywny może się zdarzyć, ponieważ test wykrywa np. fragment gruzu, fragment cząsteczki, co może oznaczać nic innego, jak tylko to, że układ odpornościowy badanej osoby wygrał w przeszłości walkę z przeziębieniem ”.

  • Nawet Drosten zauważył ten problem w 2014 roku, argumentował Fuellmich, kiedy wirusolog powiedział w kontekście MERS, innej wirusowej choroby układu oddechowego: „Jeśli na przykład taki patogen przemyka przez błonę śluzową nosa pielęgniarki przez dzień lub dwa, nie zachorując ani nie zauważając niczego innego, nagle staje się Przypadek MERS ”.

  Fuellmich podsumował:„ Krótko mówiąc: ten test nie może wykryć żadnej infekcji, w przeciwieństwie do wszystkich fałszywych twierdzeń, że tak. „Infekcja, tzw. Infekcja gorąca, wymaga, aby wirus, a raczej: fragment cząsteczki, który może być wirusem, nie znalazł się gdzieś, np. W gardle człowieka, nie powodując żadnych uszkodzeń (byłyby to przeziębienie). ”„ Gorąca infekcja wymaga raczej, aby wirus wnikał do komórek, rozmnażał się tam i powodował takie objawy, jak bóle głowy lub gardła.

  „Tylko wtedy osoba jest naprawdę zarażona w sensie gorącej infekcji, bo tylko wtedy osoba jest zaraźliwa, to znaczy: może zarażać innych.” Do tego czasu jest to całkowicie nieszkodliwe zarówno dla gospodarza, jak i dla wszystkich innych osób z którym ma kontakt gospodarz ”.

  Chociaż pozwy zbiorowe nie są rozwiązaniem w większości krajów świata, Fuellmich i jego koledzy chcą wnieść sprawę do sądu w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, gdzie ten szczególny rodzaj pozwów jest stałym elementem praktyki prawnej.

  „Dzięki powiększającej się z dnia na dzień międzynarodowej sieci prawników, niemiecka grupa udostępnia bezpłatnie wszystkim swoim współpracownikom we wszystkich innych krajach wszystkie istotne informacje, w tym ekspertyzy i zeznania ekspertów, z których wynika, że ​​testy PCR nie są w stanie wykryć infekcji - zapowiedział.

  Fuellmich powiedział, że został przyjęty do izby adwokackiej w Niemczech i Kalifornii. Od 26 lat wygrywa w większości sporów sądowych m. in „przeciwko oszukańczym korporacjom, t.j. Deutsche Bank, dawniej jeden z największych i najbardziej szanowanych banków na świecie, obecnie jednym z najbardziej toksycznych przestępczych organizacji na świecie ”. Pozwał również Volkswagena; „Jedenego z największych i najbardziej szanowanych producentów samochodów na świecie, który dziś znany ze swoich gigantycznych oszustw związanych z silnikami diesla”.

  Źródło w języku angielskim:
  https://neonnettle.com/news/12868-lawyers-suing-who-for-crimes-against-humanity-over-covid-lockdowns

  -robi się głośno na świecie wokół niem.adwokatów.Drosten ma już pełne gacie bo po nagłośnieniu w De przygotowywanych pozwów na niego w USA postanowił się nagle wycofać z medialnych wystąpień.


 • @anka Kropla drąży skałę!


 • Holandia.Pozew zbiorowy lekarzy przeciwko działaniom rządu.Nagranie w j.angielskim z polskimi napisami.

  https://www.facebook.com/1820969767998799/posts/3279551232140638/?vh=e&extid=0 • @anka napisał w Pozew zbiorowy "class action" przeciwko testom PCR:

  Wielka Brytania zdaje się również działać.

  https://www.facebook.com/1820969767998799/videos/403122697495634/?vh=e&extid=0

  D21F035A-19FE-4B96-BD12-83FF268C3F9A

  Niestety to już nie aktualne.Taki dostałam sygnał z UK.


 • Berliński palec środkowy=„Berliner Stinkerfinger“
  W taki sposób senat w Belinie i rząd niemiecki napuszcza na siebie i podburza obywateli do wzajemnej dyskryminacji.Prawnicy niemieccy są jednego zdania,że zaszło to za daleko i będzie pozew zbiorowy przeciwko tej akcji rządowej.

  D93C2D1C-D688-49C6-9541-24E98E454170


 • W Wielkiej Brytanii "szydło z worka powoli wychodzi"...Rozpoczęto postępowanie prawne w związku z brakującymi trzema billionami (!) wydanymi przez rzad na prywatne kontrakty na koronawirusa ..„Kiedy miliardy funtów publicznych pieniędzy są przekazywane prywatnym firmom, z których część ma powiązania polityczne, ale nie ma doświadczenia w dostarczaniu materiałów medycznych, ministrowie powinni wyjaśniać, dlaczego te firmy otrzymały kontrakty."

  trzech międzypartyjnych parlamentarzystów i Good Law Project, organizacja non-profit, wszczęło postępowanie sądowe przeciwko rządowi w związku z nieujawnieniem szczegółów wydatków na kontrakty związane z pandemią.

  Poseł Zielonych Caroline Lucas, Debbie Abrahams z Partii Pracy i posłanka z Partii Liberalnych Demokratów Layla Moran wnieśli skargę sądową przeciwko rządowi za naruszenie prawa i własnych wytycznych i argumentują, że istnieją narastające obawy dotyczące rządowych procesów zamówień koronawirusa.

  Mówią, że pomimo ujawnienia przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej we wrześniu, że od kwietnia wydział zawarł umowy o wartości co najmniej 11 miliardów funtów , związane głównie z koronawirusem, nowa analiza przeprowadzona przez Tussell pokazuje, że ponad 3 miliardy funtów umowy te nie zostały podane do wiadomości publicznej.

  Rząd ma 21 dni na udzielenie odpowiedzi na sądowe postępowanie kontrolne.

  „Ogromne sumy pieniędzy publicznych zostały przyznane firmom bez dostrzegalnej wiedzy.

  „Czasami główną kwalifikacją wydaje się być powiązanie polityczne z kluczowymi postaciami rządu.

  „Widziałem dowody na to, że rząd czasami płaci więcej za zakup tego samego produktu od osób mających powiązania polityczne.

  „Nie wiemy, co jeszcze można odkryć, ponieważ rząd celowo ukrywa opinię publiczną.

  „Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko forsować przejrzystość w sądach”.

  https://www.thelondoneconomic.com/news/legal-action-launched-over-missing-three-billion-tories-spent-on-private-coronavirus-contracts/11/10/


 • Włochy 🇮🇹•Hannes Loacker•Przedsiębiorca pozywa testy PCR w kilku sądach we Włoszech

  Tłumaczenie wpisu z jego strony na Facebooku:

  "Dzisiaj złorzyłem przeciwko bezsensownemu testowi PCR w sądzie w Bolzonie!
  Testy PCR nie są wiarygodne. Ten test nie został nigdzie zweryfikowany ani zatwierdzony. Identyfikuje fragmenty genów, co do których nie jest jasne, czy można je przypisać wirusowi koronowemu. Ponadto ma ZEROWĄ wartość informacyjną, jeśli chodzi o to, czy osoba, która uzyskała wynik pozytywny, jest CHORA, nie mówiąc już o zaraźliwości. W rzeczywistości zdecydowana większość (80-90%) jest bezobjawowa, czyli zdrowa!
  Na podstawie tego testu my, obywatele, jesteśmy zmuszani i karani:
  📌 Ostrzegawcze dane dotyczące zgonów Covid i zakażonych osób rozprzestrzeniają się, a społeczeństwo od miesięcy przeżywa traumę
  📌 Środki naruszające wolność, takie jak kwarantanna, godzina policyjna i zakazy podróżowania
  📌 Ograniczenia naszych praw podstawowych, takich jak prawo do nauki, prawo do opieki medycznej, prawo do pracy itp.
  WAŻNE JEST TERAZ, ŻE TAK JAK JA WIELU OBYWATELI ZGŁOŻYŁO POZEW, ABY ZATRZYMAĆ TO SZALEŃSTWO!"
  👇 Tutaj są instrukcje, jak złożyć taki pozew:
  https://www.facebook.com/hannesloacker/posts/10222702722307633?notif_id=1604357586528366&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

  Link do strony tego odważnego przedsiębiorcy Hannes Loacker:
  https://www.facebook.com/hannesloacker/posts/10222756280366551

  -Hannes Loacker to jeden z większych producentów wafelek we Włoszech. Wygooglujcie sobie i może kupcie bo można je dostać w Europie.Mieszka w pobliżu miejscowości z której pochodzi mój włoski kontakt.Tam językiem urzędowym oprócz włoskiego jest również niemiecki.Pisze jakby ktoś miał wątpliwości dlaczego strona gościa jest po niem.Ten pan od samego początku angażuje się czynnie w wyjaśnienie tej ściemy.

  TRZYMAĆ KCIUKI BY POZEW PRZYNIÓSŁ JAKIEŚ REZULTATY‼

  P.s.Kupijcie jego produkty jak będziecie je gdzieś widzieć 😉.@Czeko mowi,że są w Rossmanie i Carrefourze.
  https://www.worldofsweets.de/Loacker-Napolitaner-175g.308281.html?adword=Google/PRODUKTERWEITERUNG/Loacker/308281


 • Austriacka prasa pisze o procesie dr Füllmich w USA.

  „PANDEMIA LABORATORYJNA?
  Prawnik udowadnia: nie ma pandemii bez testu PCR“

  Za kilka tygodni zostanie wniesiony „pozew zbiorowy” do kalifornijskiego sądu, do którego mogą dołączyć poszkodowani z całego świata: każdy, kto poniósł szkodę w wyniku wprowadzonych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2, ma możliwość wzięcia udziału .

  https://www.wochenblick.at/rechtsanwalt-belegt-ohne-pcr-test-keine-pandemie/?fbclid=IwAR2vAQTm-dvXQndyPTh7xvRGhKql_R4eZu9nVv5FGKk1cIf0W2-1NFUiVO0#google_vignette


 • @anka napisał w Pozew zbiorowy "class action" przeciwko testom PCR:

  Prawnik udowadnia: nie ma pandemii bez testu PCR“**

  Dokładnie tak. To samo było w 2009 roku:

  Niestety, tym razem elity i szaleńcy dużo lepiej się przyszykowali.


 • Holenderscy lekarze pozywają rząd. Elke de Klerk: „Nie mamy żadnej pandemii”

  Holenderska lekarka stwierdziła, że nie ma powodów do wprowadzania stanu wyjątkowego. W swoim przemówieniu, jasno dała do zrozumienia, że w kraju nie ma żadnej pandemii koronawirusa: – „Covid nie powinien znajdować się na liście A, ponieważ już wiemy, że jest to pospolity wirus grypowy”. Elke de Klerk zapowiedziała również, że wraz z innymi lekarzami i pielęgniarkami, oskarżą rząd o działanie na szkodę kraju. Lekarka ma być w kontakcie z 87-mioma tysciącami pielęgniarek, które odmawiają szczepień.

  Lekarka zaapelowała, aby nie panikować z powodu tak wielu dodatnich testów PCR, ponieważ większość z nich ma być „fałszywie dodatnia”. „Od 89 do 94% z nich ma być fałszywa” – stwierdziła Klerk, oraz poprosiła lekarzy, aby przestali się nimi sugerować. Doktor wyraziła zadowolenie, że coraz więcej w prasie i telewizji, mówi się o tym, że omawiane testy PCR, są nieodpowiednim środkiem, do dokładnej diagnozy wirusa.

  https://medianarodowe.com/holenderscy-lekarze-pozywaja-rzad-elke-de-klerk-nie-mamy-zadnej-pandemii/


 • Moje pytanie brzmi jak to widzicie?Co o tym myślicie?Może ktoś wie jak długo ciągną się tego typu sprawy w USA?

  Wygrałam jeden proces class action w USA. Sprawa ciągnęła się rok, a drugi rok trwało wypisywanie czeków.
  To była sprawa cywilna, nie wiem jak z karnymi.


 • Testy PCR będą skarżone również w Austrii w oparciu na wygranej rozprawie w Portugalii.W Austrii zapadło już 7 wyroków dotyczących obostrzeń.

  Podstawą wszystkich pomiarów wirusa korony są testy PCR. Teraz testy w Austrii mają trafić przed trybunał konstytucyjny. Wiedeński prawnik Gerold Beneder zakończył już pozew. Widzi duże szanse, ponieważ testy nie są zatwierdzane między innymi do diagnoz lekarskich. Beneder, który jest przeciwnikiem wymogu noszenia maski, nie widzi żadnego zagrożenia w wyniku epidemii w Austrii „Mamy czystą pandemię testową!” - mówi ten wybitny prawnik.
  Nagranie zawiera rozmowę o masowych testach, ukrytym wymogu szczepień i szpitalach, które zostały pozbawione funduszy ale nie były nigdy przeciążone z powodu pandemii.

Użytkownicy Online

Kategorie

 • Forumowo

  Sprawy dotyczące forum, propozycje, skargi i zażalenia

 • OFFTOPIC

  Czyli wszystko co nie pasuje do innych kategorii